Forskning

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning om funktionshinder och handikapp huvudsakligen vid de enskilda institutionerna som finns under de olika vetenskapsområden och fakultet. Centrum för forskning om funktionshinder (CFF) ansvarar periodvis för vissa samordningsprojekt och framför allt för information om forskningen inom området genom återkommande inventeringar, tidskriften Forskning om funktionshinder pågår och för utgivningen av vissa rapporter.

Forskning kan ha olika dimensioner