Öppna föredrag hösten 2021

Anpassning på grund av covid-19

Vi anpassar föredragen efter covid-19, aktuella restriktioner och riktlinjer.

Det betyder att många av föredragen kommer ges digitalt via zoom. Om det finns förutsättningar under hösten att ge föredragen i en lokal sker det i sal IV eller sal X i universitetshuset.

Du som anmält dig till ett föredrag hos Centrum för forskning om funktionshinder får meddelande med e-post om formen på föredraget. Läs mer på vår hemsida om vad som gäller under varje respektive föredrag. Informationen uppdateras utifrån covid-19-situationen.

Information om föredragen

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16

Vid digital föreläsning:
En zoomlänk kommer skickas till din e-postadress någon dag innan föredraget. 

Vid föreläsning i en lokal:
Föreläsningssalen är sal IV eller sal X, universitetshuset, Biskopsgatan 3
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Höstens föredragsprogram

September: Stödpersoner och ställföreträdare för personer med funktionsnedsättningar

Fullständig rubrik: Stödpersoner och ställföreträdare för personer med funktionsnedsättningar – rättsliga frågor i skärningspunkten mellan tre (oförenliga?) intressen: självbestämmande, skydd och hjälp

Föreläsare: Therése Fridström Montoya, biträdande universitetslektor och docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Datum och tid
8 september kl 14-16

Föredraget kommer ges digitalt via zoom.

Här är länken till föredraget: https://uu-se.zoom.us/j/66673259141

Mer information om septemberföredraget om stödpersoner och ställföreträdare

Två figurer av sten håller varandra i handen

Oktober: Erfarenheter från verksamheten Ung Intro

Två personer möts vid ett skrivbord. Kaffekopp, vattenglas, dator och väska ligger på bordet

Fullständig rubrik: Erfarenheter från verksamheten Ung Intro
En stödmodell för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete

Föreläsare: Kjerstin Larsson, docent, socialmedicinsk forskning, institutionen för folkhälso- och vårdvetensk 
Per Brodén, projektledare och case-manager, Ung Intro, Uppsala kommun.

Datum och tid
7 oktober klockan 14-16

Mer information om oktoberföredraget om Ung Intro

November: Kommunikation med stöd av samtalsapparat för barn och unga med svår CP. Hur kan omgivningen underlätta?

Föreläsare: Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid centrum för socialt arbete (CESAR), sociologiska institutionen, Uppsala universitet och forskare vid FOUU, Region Uppsala

Datum och tid
9 november 14-16

Mer information om novemberföredraget om kommunikation

Barn i rullstol tittar på ett äpple på datorskärm

December: Vem gör anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan?

Färgpennor i en låda

Fullständig rubrik: Vem gör anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Förskollärares och specialpedagogers samverkan och arbetsfördelning i arbetet med särskilt stöd i förskolan

Föreläsare: Petra Gäreskog, filosofie licentiat, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Datum och tid
15 december klockan 14-16

Mer information om decemberföredraget om särskilt stöd i förskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-08