Öppna föredrag våren 2021

Anpassning på grund av covid-19

Vi anpassar föredragen efter covid-19, aktuella restriktioner och riktlinjer.

Det betyder att många av föredragen kommer ges digitalt via zoom. Om det finns förutsättningar under senare delen av våren att ge föredragen i en lokal sker det i sal IV i universitetshuset.

Du som anmält dig till ett föredrag hos Centrum för forskning om funktionshinder får meddelande med e-post om formen på föredraget. Läs mer på vår hemsida om vad som gäller under varje respektive föredrag. Informationen uppdateras utifrån covid-19-situationen.

Information om föredragen

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16

Vid digital föreläsning:
En zoomlänk kommer skickas till din e-postadress någon dag innan föredraget. 

Vid föreläsning i en lokal:
Föreläsningssalen är sal IV, universitetshuset, Biskopsgatan 3
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Vårens föredragsprogram som pdf

Mars: TID - om tidsuppfattning hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med funktionsnedsättning

En bordsklocka visar kvart i sju. Bredvid står en temugg.

Fullständig rubrik: TID - om tidsuppfattning hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med funktionsnedsättning och hur man kan förbättra tidshanteringen i vardagen

Föreläsare: Gunnel Janeslätt, leg arbetsterapeut och medicine doktor, Centrum för klinisk forskning i Dalarna. associerad till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet

Datum och tid
26 mars klockan 14-16

Mer information om marsföredraget om tidsuppfattning

April: Kommunikationsinsatser för personer med Rett syndrom

Fullständig rubrik: Kommunikationsinsatser för personer med Rett syndrom. Hur kan pekprat, partnerstrategier och ögonstyrd dator underlätta symbolkommunikation och visuell uppmärksamhet?

Föreläsare: Helena Wandin, filosofie doktor, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Leg. logoped, Nationellt center för Rett syndrom & närliggande diagnoser

Datum och tid
20 april klockan 14-16

Mer information om aprilföredraget om Rett syndrom

En vuxen och ett barn tittar tillsammans på en sida med 12 bilder med olika aktiviteter

Maj: Olika bedömningar av psykisk ohälsa

En hand väljer mellan ledsen, neutral och glad gubbe på ett formulär

Fullständig rubrik: Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa

Föreläsare: Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Datum och tid
19 maj klockan 14-16

Mer information om majföredraget om olika bedömningar av psyksk ohälsa

Senast uppdaterad: 2021-03-12