Öppna föredrag våren 2020

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16 i Universitetshusets sal IV
Biskopsgatan 3
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D
Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Februari: Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?

Fullständig titel: Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?
Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd

Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Mer information om februariföredraget om Downs syndrom

En penna som bockar i okej-rutor

Mars: Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn

Två små barn tittar på varandra med en katt i mitten

Fullständig titel: Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. Vikten av tidig upptäckt och stöd

Anna Fäldt, logoped, doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
Kine Johansen, fysioterapeut, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Mer om marsföredraget om kommunikation och motorik hos små barn

April: Olika bedömningar av psykisk ohälsa

Fullständig rubrik: Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa

Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Obs! Föredraget är flyttat från april till 20 oktober

Mer information om föredraget om olika bedömningar av psykisk ohälsa

En hand väljer mellan ledsen, neutral och glad gubbe på ett formulär

Maj: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Likadant jeansklädda ben hos en vuxen och ett barn ute på promenad tillsammans

Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Obs! Föredraget är flyttat från maj till 10 september.

Mer information om föredraget om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar