Öppna föredrag hösten 2020

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16 i Universitetshusets sal IV
Biskopsgatan 3
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D
Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Oktober: Olika bedömningar av psykisk ohälsa

En hand väljer mellan ledsen, neutral och glad gubbe på ett formulär

Fullständig rubrik: Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa

Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Mer information om föredraget om olika bedömningar av psykisk ohälsa

December: Ulleråker - från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt.

Äldre byggnad vid Ulleråkerområdet

Fullständig rubrik: Ulleråker - från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt.
Hur påminns vi om de personer som vistats på Ulleråker som patienter?

Hedvig Mårdh, filosofie doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap och konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Cecilia Rodehn, filosofie doktor, forskare, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Mer information om föredraget om Ulleråker och hur vi minns patienterna