Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 11 ledamöter.

De tre vetenskapsområden (medicin – farmaci, teknik – naturvetenskap, humaniora – samhällsvetenskap) företräds vardera av två ledamöter. Studenterna företräds av två ledamöter, varav minst en från forskarutbildningen. Uppsala läns handikapporganisationer, Landstinget i Uppsala län och kommunerna i Uppsala län företräds alla av en ledamot.

Centrums styrelse för tiden 2019-07-01 - 2022-06-30:

Ordförande

Övriga ledamöter: