CFFs Öppna föredrag på Universitetshuset

Den 4 februari håller Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet föredraget:

Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?  Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd

 Autism och ADHD är vanligt förekommande hos barn med Downs syndrom. De flesta barn med Downs syndrom har intellektuell funktionsnedsättning där svårighetsgraden kan öka i tonåren. Även äldre barn och tonåringar med svår till grav intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av individuellt anpassad autismintervention.

Den 5 mars håller Anna Fäldt, logoped, doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Kine Johansen, fysioterapeut, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet föredraget:

Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. Vikten av tidig upptäckt och stöd

Mer information om föredraget senare

                 

Den 28 april håller Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen vid Uppsala universitet föredraget:

Olika bedömningar av psykisk ohälsa.

En studie av läkares och Försäkringskassan kategorisering av personer med psykisk ohälsa.

Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov och Försäkringskassans beslut. Under föredraget berättar Maricel om sin forskning där hon tittat närmare på vad förklaringen till detta kan vara.

Den 13 maj håller Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap Uppsal universitet föredraget:

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Olika studier talar för att merparten av neuropsykiatriska tillstånd beror på en samverkan mellan miljöfaktorer och biologiskt arv (gener). De genetiska faktorerna är många och för olika kliniska diagnoser kan genetiska faktorer överlappa. Även miljöfaktorer såsom etnisk bakgrund, sociala faktorer och erfarenheter bidrar till symtombilden. Genetiska faktorer, hur de ärvs och verkar för uppkomst av neuropsykiatriska funktionshinder, kommer att exemplifieras vid bl.a. autism spektrumtillstånd och Tourette syndrom.

Föredragen är kostnadsfria och äger rum i Universitetshusets sal IV,

Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Anmäl om du vill delta:

E-post: cff@cff.uu.se

Tel: 018-471 64 45