Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

Innehållet i det senaste numret:

  • Anpassad livsstilsintervention för personer med adhd och psykisk ohälsa, sidan 2
  • Hallå där! sidan 3
  • De som ofta besöker psykiatriakuten en väldigt utsatt grupp, sidan 4
  • Lästips, sidan 7
  • Ojämlik vård vid bipolär sjukdom, sidan 7
  • Det behövs tydligare roll för förskolans specialpedagoger, sidan 8
  • Sårbart vardagsliv för barn med hemventilator, sidan 10
  • Ta med barn med adhd i samtalen, sidan 12
  • Lästips, sidan15
  • Kalender, sidan16

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Första sidan av tidning nummer 2