Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Forskning om funktionshinder pågår

Nummer 3 av tidningen är ute nu!

 • Både arbete och fritid viktigt för personer med MS, sidan 3

 • Kommunikation med stöd av en samtalsapparat kräver kunskap, sidan 4

 • Effektivare vård för patienter med psykossjukdom, sidan 8

 • Jobbet källa till livskvalitet vid Ushers syndrom, sidan 12

 • Vi vill veta vad du tycker!

  Du är viktig, och din åsikt spelar roll. Den påverkar hur vi utvecklar tidningen.

  Hjälp oss att göra en ännu bättre tidning genom att svara på några korta frågor på webben: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16777

  Tack för din medverkan!

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Första sidan av tidning nummer 2