Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Här är programmet för öppna föredragen våren 2020

4 Februari kl 14-16: Ulrika Wester Oxelgren

Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras? Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd

5 Mars kl 14-16: Anna Fäldt och Kine Johansen

Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. Vikten av tidig upptäckt och stöd

Inställt                                                                                                        

Föredraget kommer att ges i höst istället, vi återkommer om datum.

28 April kl 14-16: Maricel Knechtel

Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassan kategorisering av personer med psykisk ohälsa.

Inställt!

Föredraget är kostnadsfritt och äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Läs mer om föredraget under fliken Föredrag

Forskning om funktionshinder pågår

Ett nytt nummer ute nu!

  • Bättre ibland med fysioterapeut än läkare, sidan 3
  • Kognitiv tillgänglighet, ett eftersatt område, sidan 4
  • Patienter vill bli partners i sin egen behandling, sidan 8
  • Medborgarskap, inte assistenttimmar, sidan 12

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Fölrsta sidan av tidning nummer 2