Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

Welcome to Centre for Disability Research At Uppsala University

Centre coordinates information about research on disabilities within different disciplines at Uppsala University.

Areas of competence:
Within social, behavioural, medical and technical sciences concerning different kinds of disabilities.

You are Welcome to contact us cff@cff.uu.se

Postal address:

Dept. of Public Health and Caring Sciences/Social Medicine, Uppsala Box 564, S-751 22 Uppsala , Sweden

Visiting address:

BMC, Dept. of Public Health and Caring Sciences Husargatan 3 A11:201b

Director, Karin Jöreskog Karin.Joreskog@cff.uu.se

Phone: +46 18 471 64 45 Fax:+46 18 471 66 75

Lunchseminarium 13 oktober

Välkommen till lunchseminarium där vi pratar om erfarenheter från forskning och utvärdering av komplexa insatser.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller forskning och utvärdering av individuellt anpassade interventioner som till exempel förrehabiliterande insatser till unga vuxna för att de ska komma i arbete eller studier? Vilka frågor uppstår när man ska utvärdera insatser som ges i samverkan mellan olika myndigheter?

Lunchseminariet vänder sig till nyfikna forskare vid Uppsala universitet liksom andra personer från olika myndigheter och organisationer, andra lärosäten eller funktionsrättsrörelse.

När? 13 oktober kl 12:00-14:00

Var? Plantskolan, Segerstedthuset

Anmälan via följande länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/26424 

Pdf med mer information 

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Last modified: 2021-09-21