Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

Welcome to Centre for Disability Research At Uppsala University

Centre coordinates information about research on disabilities within different disciplines at Uppsala University.

Areas of competence:
Within social, behavioural, medical and technical sciences concerning different kinds of disabilities.

You are Welcome to contact us cff@cff.uu.se

Postal address:

Dept. of Public Health and Caring Sciences/Social Medicine, Uppsala Box 564, S-751 22 Uppsala , Sweden

Visiting address:

BMC, Dept. of Public Health and Caring Sciences Husargatan 3 A11:201b

Director, Karin Jöreskog Karin.Joreskog@cff.uu.se

Phone: +46 18 471 64 45 Fax:+46 18 471 66 75

Höstens öppna föredrag

15 september kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Bristande känsloreglering och ätstörningar

En undersökning av över- och underreglering av känslor vid olika typer av ätstörningar, samt en fördjupning av hur överdriven självkontroll vid anorexia kan förstås och behandlas

Martina Isaksson, fil. dr, vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Leg. Psykolog vid affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Region Uppsala

______________________________________________________________________

19 oktober kl. 14–16 Universitetshuset Sal IX och via Zoom

Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

Sara Riggare, fil. dr, vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

_______________________________________________________________________

15 november kl. 14–16 Ges endast via Zoom

Vad är en bra utbildning för barn med autism i förskola och skola?

Ingrid I Olsson, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

I sitt föredrag kommer Ingrid att redovisa resultatet av en studie som hon har medverkat i som grundar sig på den ökade forskningen om undervisning av barn med autism. Studien svarar på frågorna: Vilken kunskap ger den uppmärksammade forskningen om autism? Vilken kunskap om autism blir inte uppmärksammad?
I föredraget belyses hur forskningen kan användas för att utveckla mer inkluderande undervisning. Ingrid kommer att berätta om en ny modell: ”the Inclusion Education Model” och hur denna kan användas för att förstå hur forskning kan bidra till ökad inkludering. I föredraget ges exempel på vad forskningen visar, varvat med erfarenheter från förskolor och skolor.

________________________________________________________________________

16 december kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden

Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Tre av höstens fördrag kommer att ges på plats i Universitetshuset Sal IV men samtliga föredrag kommer även att ges via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Obligatorisk föranmälan via e-post till cff@cff.uu.se eller telefon 018- 471 64 45

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller telefon 018- 471 64 45

Välkommen att delta

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

Innehåll:

Vanligt med sväljsvårigheter för personer med KOL   2
Osäkra anställningsförhållanden ökar risken för psykisk ohälsa   3
Mycket att vinna genom att vara kunnig om sin sjukdom   5
Brister i trafikmiljön skapar faror för personer med rollator   6
Enkel test kan hitta demens tidigt   9
Lästips   9
Svängig politik stort problem för föräldrar till barn med adhd och autism  10
Internetbaserad kbt bra alternativ för många nyanlända 12
Hallå där!  15
Kalendern 2022  16

  Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Last modified: 2022-07-22