Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 24 november kl 12-13


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Direktlänk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61012949112

Forskning om funktionshinder pågår

Nummer 3 av tidningen är ute nu!

 • Både arbete och fritid viktigt för personer med MS, sidan 3

 • Kommunikation med stöd av en samtalsapparat kräver kunskap, sidan 4

 • Effektivare vård för patienter med psykossjukdom, sidan 8

 • Jobbet källa till livskvalitet vid Ushers syndrom, sidan 12

 • Vi vill veta vad du tycker!

  Du är viktig, och din åsikt spelar roll. Den påverkar hur vi utvecklar tidningen.

  Hjälp oss att göra en ännu bättre tidning genom att svara på några korta frågor på webben: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16777

  Tack för din medverkan!

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Första sidan av tidning nummer 2