Välkommen till Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

 Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Öppna föredrag under höstterminen 2019

17 september, Marie Sepulchre

16 oktober, Ylva Söderfeldt

7 november Elisabeth Nilsson Jobs

följande föredrag är fulltecknat:

12 december Najah Kalifa och Niklas Dahl,

Vi återkommer om en tid för en repris till våren