Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Forskning om funktionshinder pågår

Nummer 2 av tidningen är ute nu!

  • Lättare att gå med datorstyrd knäprotes, sidan 3
  • Spel underlättar för barn att delta i sin vård, sidan 4
  • Problematiskt att personer med afasi inte får komma till tals, sidan 8
  • Hjälpmedel och träning förbättrar tidsuppfattningen, sidan 12

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Första sidan av tidning nummer 2