Verksamhetsberättelse

Läs mer om de verksamheter som bedrivs i Centrums regi. Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 11 ledamöter.

De tre vetenskapsområden (medicin – farmaci, teknik – naturvetenskap, humaniora – samhällsvetenskap) företräds vardera av två ledamöter. Studenterna företräds av två ledamöter, varav minst en från forskarutbildningen. Uppsala läns handikapporganisationer, Landstinget i Uppsala län och kommunerna i Uppsala län företräds alla av en ledamot.

Centrums styrelse för tiden 2013-07-01 - 2014-06-30:

Ordförande

 • Karin Sonnander, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Övriga ledamöter:

 • Karin Hellström, universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi

 • Stefan Johansson, forskare, Institutionen för teknikvetenskaper

 • Don Kulick, professor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

 • Lotta Lerwall, universitetslektor, Juridiska institutionen 

 • Cecilia Persson , universitetslektor, Institutionen för teknikvetenskaper

 • Marie Sepulchre, doktorand, Sociologiska institutionen

 • En plats för studentrepresentanter är vakant

 • Sonja Calais van Stokkom, Funktionsrätt Sverige Uppsala län

 • Vakant plats för en representat från länets kommuner

 • Lena Ring, FoU-chef, Hälsa och habilitering Region Uppsala