CFFs Öppna föredrag på Universitetshuset

17 september kl 14–16 håller Marie Sépulchre, filosofie doktor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet föredraget:

Vad vill funktionshinderaktivister egentligen? En studie av påståenden från funktionshinderaktivister i Sverige

16 oktober kl 14–16 håller Ylva Söderfeldt, filosofie doktor, Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet föredraget: Dans på kryckor: hur vi kan upptäcka historien med hjälp av funktionshinder?

Sedan början på 2000-talet har fler och fler historiker upptäckt potentialen i att studera funktionshinder ur ett historiskt perspektiv. I likhet med andra sociala kategorier, såsom klass eller genus, har det visat sig att även definitionen och upplevelsen av funktionsförmåga har en historia – den är inte evig utan varierar i olika tider och kulturer. Genom att använda ett funkis-perspektiv i historisk forskning kan vi därmed få syn dels på grupper av människor som tidigare varit bortglömda eller marginaliserade i historieböckerna, dels får vi en ny vinkel på samhällsutvecklingen i stort. I föredraget kommer jag att punktbelysa några olika historiska personer som exempel både på de skiftande erfarenheterna hos människor vars funktionalitet avvikit från samhällets normer, och på hur funkisperspektivet hjälper oss att få en rikare förståelse av det förflutna.

7 november kl 14–16 håller Elisabeth Nilsson Jobs, leg. psykolog, filosofie doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet föredraget: Små barn med autism Hur ser ovanliga beteenden ut hos dem?

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av nedsatt socialt och begränsade och repetitiva beteenden. I den här föreläsningen belyser Elisabeth Nilsson Jobs begränsade och repetitiva beteenden hos små barn med autism.

12 december kl 14–16 håller Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi föredraget: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Föredragen är kostnadsfria och äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Anmäl om du vill delta:

E-post: cff@cff.uu.se

Tel: 018-471 64 45Alla föredrag äger rum i sal IV i universitetshuset.

Anmäl om du vill deltaga:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 6445
Föredragen är kostnadsfria.