Öppna föredrag

Föredragen hålls på Museum Gustavianum klockan 14:00.

Hela höstens program finns under fliken Föredrag.

Nästa öppna föredrag ges den 23 november av Maria Borgestig: Att styra en dator med ögonen – nya möjligheter för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal

Höstens föredrag

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

Forskning pågår ... om funktionshinder tema: Konvention och verklighet

Nu är programmet klart för konferensen Den kommer att hållas den den 28 september 2016 på Ekonomikum i Uppsala

Hela programmet hittar du här

I programmet finns en länk till anmälan.

Välkommen till Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Sommar i Universitetsparken

 Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Höstens öppna föredrag

8 september:

Karin Sonnby

13 oktober:

Hans Goine

23 november:

Maria Borgestig

15 december:

Charlotte Nylander

Forskning pågår... konferenser

Hitta oss

Centrum för forskning om funktionshinder
finns på BMC Husargatan 3, ingång C11, 1 trappa upp, rum: C11:201b i trapphuset.

Ring gärna så möter vi upp dig. Telefon 018-471 64 45.

Det går utmärkt att använda de röda väggtelefonerna som finns vid olika ingångarna i hela huset.

Då gäller telefonnummer 6445.

Karta till BMC

 

Forskning om funktionshinder pågår

Det senaste numret:


​Bild av framsidan av den senaste tidningen​
 

 Läs tidningen på nätet!